/ 1 نظر / 93 بازدید
رامین صلاحی

تیم مستقر در استاندری ٱذربایجانشرقی در این چند سال نشان داد که تا چه اندازه بی انگیزه و منفعل هستند و هیچ تحول چشمگیر و یا حتی معمولی هم در استان ایجاد نکردند